Skip links

70% av respondenter i USA och 53% i Europa uppger att de är mer villiga att köpa en produkt efter att ha sett den i en relaterbar användargenererad bild online.

Ladda ner den nya rapporten: “Konsumentförtroende: Håll Det Realistiskt” för att få en bättre förståelse för hur personer idag reagerar på användargenererat innehåll och vilken påverkan det har i deras köpbeslut samt få svar på frågorna:

  • Vad triggar personer att ta varumärkesrelaterade bilder?
  • Finns det en viss typ av målgrupp som relaterar mest till användargenererat innehåll?
  • När i köpprocessen är folk mest påverkade av användargenererat innehåll?